FANDOM


საბავშვო ამინდი — ამინდი, რომლის პირობებშიც არ კეთდება გუნდა და თოვლ-ჭყაპია. ამას ადასტურებს ველოდი მირცხულავა.

გადაწყვეტა Edit

როგორც წესი, შველის შევარდნაძის ნათესაობის მოკითხვა და მისი განათლების შესახებ ეჭვის გამოხატვა.

მტრის ენაზე Edit

Детская погода - это когда невозможно сделать снежок и повсюду cнег-влага и слякоть.

РешениеEdit

Как правило, помогают сомнение o родне Шеварднадзе и в отношении его образования.

ვიძიუEdit

შევარდნაძეს... 1997 წ

შევარდნაძეს... 1997 წ.

200პქ


ეპოსიEdit

საბავშვო ამინდს მიეძღვნა მრავალი თქმულება და ლექსები. ერთ-ერთი მათგანი იხილეთ აქ:

QUOTE (MR_ABCD @ 9 Jan 2013, 14:23 )
QUOTE (garnison @ 9 Jan 2013, 14:22 )
QUOTE (Uxeiro @ 9 Jan 2013, 14:18 )
QUOTE (Sh@ko @ 9 Jan 2013, 14:15 )
QUOTE (VanBowie @ 9 Jan 2013, 14:03 )
QUOTE (Manuelo Costa @ 9 Jan 2013, 13:54 )
QUOTE (Qwerty-1 @ 9 Jan 2013, 15:54 )
QUOTE (trank @ 9 Jan 2013, 15:59 )

ნაცრისფერ ქალაქ თბილისში
ჭყაპივით თოვლი მოსულა
და ჟურნალისტი უცნობი
ინტერვიუსთვის გასულა

შენიშნა მან მოთამაშე
ბავშვი წითელი ლოყებით:
-მოგწონსო შენ ეს ამინდი?
ჰა, მიკროფონში მოჰყევი...

ამ ჟურნალისტის მივარდნით,
ბავშვი ცხადია ფეთდება,
- საბავშვო არის ამინდი,
გუნდებიც კი არ კეთდება

-მოგწონსო? - კვლავ ჩაეძია,
-ნუუუ, რაც არს, ეგეც კარგია,
თუ უკეთესი იქნება
მინდა კი არა მადლია.

მაინც რით გიყვარს თოვლიო,
რომ ჩაეკითხა ღლეურად,
ბავშვმა ადგილი დაუთმო
კაცს მოღანღალეს ბებრულად.

ბაბუ აღმოჩნდა კერკეტი
ინტელიგენტი მეგრელი
და გაჭირვებულს, დამშეულს
სიმწრით ამოხდა სათქმელი

შევარდნაძეზე ატეხა,
გინების კორიანტელი,
ეგეთ გინებას ვერ ნახავ,
სულ რომ ეძებო სანთელით.

გულზე მჯიღის რტყმით ყვიროდა:
ჰო მისმენ, ჩემი გჯერაო?
მაგის ჩამომთრევს, აქ მომყვანს
მაგას მოვუ##ან დედაო.

იმას მოუტ.., ვინც რომე
აქ მოათრია ჯერაო,
ჯერ კიდევ გაუნათლებელ...
მითხარი, ჩემი გჯერაო?

გაოცდა ეს უბედური,
არ მოელოდა ნამდვილად,
შევარდნაძეზე ამდენი
სიმართლე ჯერ რომ არ თქმულა

თურმე ეს კაცი სულ ადრე,
მუშტის კვრით კლავდა კამეჩებს,
ახლა ეთერში აგინებს
შევარდნაძეს და აეჩე!

- მაგის ჩამომთრევს, ეძახის
გათახსირებულს, რაკიო
ქვეყანა დაგვიქცია და
მოვუ##ან დედის ტრაკიო.

გინებას ძებნა რად უნდა?
კახეთში ყრია ოხრადა.
მძებნელს ისეთად აგინეს -
საწყალი სიმწრით ოხრავდა.

ეპილოგი:

გამოხდა ხანი, აღსრულდა,
ედოს დიქტატი დასრულდა,
მაგრამ მოხუც კაცს რაც სურდა,
ის ნატვრა ვეღარ ასრულდა:
ედიკას დედა ტაკუნებს
ინახავს, ბევრს არ აკუებს.

ლინკდამდებელის ნამოღვაწარი Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.