მგლებეს მიერ გაცემული ქსივა

ქსივა არის ერთგვარი ტალონი, რომელიც გაიცემა უფლებამოსილ პირზე, რის შემდეგაც ამ პირს აქვს ქსივით მინიჭებული ქმედების განხორციელება დაცულ ტერიტორიებზეც კი. ქსივების მასიური გამოყენება ხდებოდა მხედრიონის დროს, მაგრამ დღევანდელობამ ქსივა ჩაანაცვლა ID ბარათით. აღნიშნული ბარათით სარგებლობს ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა, ლეიბორისტებისა და მმკ-ს გარდა.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.